Skip to main content

Show filters

Hide filters

plánovať jedálny lístok

Description

Description

Organise menus taking into account the nature and style of the establishment, client feedback, cost and the seasonality of ingredients.

Alternatívne označenie

plánovať menu

plánovať ponukový lístok

plánovať ponuku

poskytovať poradenstvo o zložení ponuky

zapájať sa do plánovania jedálneho lístka

URI – koncept