Skip to main content

Show filters

Hide filters

rešpektovať rozmanitosť kultúrnych hodnôt a noriem

Description

Description

Preukazovať medzikultúrne kompetencie a rešpekt voči kultúrnym hodnotám a normám jednotlivcov. Preukazovať tolerantnosť a uznanie voči hodnotám a normám iných ľudí a kultúr, ktoré sa rozvinuli za rôznych okolností alebo v inom čase či na inom mieste.

URI – koncept