Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovať o otázkach spojených s nerastnými surovinami

Description

Description

Komunikácia o otázkach spojených s nerastnými surovinami so zmluvnými partnermi, politikmi a úradníkmi verejnej správy.

URI – koncept