Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť kontrolu chemických procesov

Description

Description

Riadiť kontrolu prebiehajúcich chemických procesov, zabezpečovať dokumentovanie výsledkov kontrol, správne zapisovanie kontrolných postupov a aktualizáciu kontrolných zoznamov.

URI – koncept