Skip to main content

Show filters

Hide filters

zabrániť vzniku škôd na infraštruktúre verejných služieb

Description

Description

Radiť sa so spoločnosťami poskytujúcimi verejné služby alebo nahliadať do plánov týkajúcich sa umiestnenia akejkoľvek infraštruktúry verejných služieb, ktoré by mohli zasahovať do určitého projektu alebo byť týmto projektom poškodené. Podnikať potrebné kroky na to, aby sa zabránilo škodám.

URI – koncept