Skip to main content

Show filters

Hide filters

presadzovať ľudské práva

Description

Description

Presadzovať a dodržiavať ľudské práva a rozmanitosť vzhľadom na fyzické, psychologické, duchovné a sociálne potreby samostatných jednotlivcov, brať do úvahy ich názory, presvedčenie a hodnoty, medzinárodné a vnútroštátne etické kódexy, ako aj etické dôsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, zaisťovať ich právo na súkromie a rešpektovať dôvernosť informácií o zdravotnej starostlivosti.

Vzťahy

URI – koncept