Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa solárneho vykurovania

Description

Description

Hodnotiť a posúdiť potenciál solárnych vykurovacích systémov. Realizovať štandardizovanú štúdiu na účely odhadu tepelnej straty budovy a potreby vykurovania, potreby teplej úžitkovej vody, potrebného úložného objemu a možných druhov skladovacích nádrží a vykonať výskum na podporu rozhodovacieho procesu.

URI – koncept