Skip to main content

Show filters

Hide filters

stanoviť každodenné priority

Description

Description

Stanovovať každodenné priority pre zamestnancov; efektívne riešiť viac úloh naraz.

URI – koncept