Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať starostlivosť klientom fitnescentra

Description

Description

Neustále pozorovať klientov/členov a v prípade potreby ich informovať o požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia a o núdzových postupoch.

URI – koncept