Skip to main content

Show filters

Hide filters

zachovávať dobré životné podmienky a bezpečnosť

Description

Description

Dodržiavať a uplatňovať hlavné body politiky a postupov v oblasti dobrých životných podmienok a bezpečnosti v súlade s politikou zamestnávateľa. Nahlasovať zdravotné a bezpečnostné riziká, ktoré boli identifikované, a dodržiavať príslušné postupy, ak by došlo k nehode alebo zraneniu.

URI – koncept