Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonávať bezpečnostné postupy na malých plavidlách

Description

Description

Implementovať núdzové opatrenia zdravotnej starostlivosti o chorých a zranených na palube v súlade so zavedenými postupmi s cieľom minimalizovať potenciálne zranenia alebo choroby.

URI – koncept