Skip to main content

Show filters

Hide filters

vyučovať lingvistiku

Description

Description

Inštruovať študentov v teórii a praxi lingvistiky, konkrétnejšie v jazykovej typológii, jazykovom inžinierstve, kryptoanalýzach, semiotike, syntaxi, pragmatike, fonetike a morfológii.

URI – koncept