Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať stratégiu prekladu

Description

Description

Uskutočniť výskum s cieľom lepšie pochopiť prekladový problém a vyvíjať stratégiu prekladu, ktorá by napravila vzniknuté problémy.

URI – koncept