Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadenie rizika

Description

Description

Proces identifikácie, posudzovania a stanovenia priorít pre všetky druhy rizík a čo by mohlo byť ich príčinou, napríklad prírodné javy, právne zmeny alebo neistota v akejkoľvek súvislosti, a metódy na účinné zaobchádzanie s rizikom.

Vzťahy

URI – koncept