Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadenie projektov

Description

Description

Rozumieť riadeniu projektov a činnostiam, ktoré tvoria túto oblasť. Poznať premenné vyplývajúce z riadenia projektov, ako sú čas, zdroje, požiadavky, lehoty a reakcie na neočakávané udalosti.

Vzťahy

URI – koncept