Skip to main content

Show filters

Hide filters

realizovať procesy dátovej kvality

Description

Description

Používať techniky analýzy kvality, validácie a overovania údajov na kontrolu kvality údajov.

Alternatívne označenie

implementovať postup na zabezpečenie kvality údajov

realizovať proces na zaistenie dátovej kvality

realizovať proces zabezpečenia kvality dát

vykonať procesy na dosiahnutie kvality údajov

zabezpečiť kvalitu údajov

URI – koncept