Skip to main content

Show filters

Hide filters

objednávať zásoby pre anestetické služby

Description

Description

Objednávať pre oddelenie anestéziológie zdravotnícky materiál súvisiaci s vybavením, nástrojmi a liekmi používanými na operačné zákroky.

Vzťahy

URI – koncept