Skip to main content

Show filters

Hide filters

zlepšiť preložené texty

Description

Description

Revidovať, čítať a zlepšovať ľudské alebo strojové preklady. Usilovať sa o zlepšenie presnosti a kvality prekladov.

Vzťahy

URI – koncept