Skip to main content

Show filters

Hide filters

merať objem kovu na zahrievanie

Description

Description

Merať množstvo ocele alebo iných kovov, ktoré sa majú zahriať. Rozhodovať o množstve tepla, ktoré sa má použiť, o trvaní zahrievania a iných premenných v procese na základe meraní.

URI – koncept