Skip to main content

Show filters

Hide filters

spracovať oneskorené platby za prenájom

Description

Description

Identifikovať oneskorené platby za prenájom a uplatňovať vhodné opatrenia, ako je dodatočná platba, a upraviť dostupnosť položiek na prenájom.

URI – koncept