Skip to main content

Show filters

Hide filters

riadiť procesy v rámci pracovného toku

Description

Description

Rozvíjať, dokumentovať a implementovať prevádzkové a pracovné procesy v spoločnosti pre rôzne funkcie. Udržiavať kontakt s viacerými oddeleniami a službami, ako sú riadenie zákazníkov a kreatívny riaditeľ, na plánovanie a využívanie zdrojov pre prácu.

URI – koncept