Skip to main content

Show filters

Hide filters

obsluhovať skúšobné zariadenie pre batérie

Description

Description

Obsluhovať zariadenia používané na skúšanie batérií, ako sú napríklad spájkovačka, skúšačka batérií alebo multimeter. Zistiť nedostatky, ktoré majú vplyv na výkonnosť batérie, testovať kapacitu batérie z hľadiska akumulácie náboja alebo testovať jej výstupné napätie.

URI – koncept