Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

zhromažďovať všeobecné údaje o príjemcovi zdravotnej starostlivosti

Description

Description

Zhromažďovať kvalitatívne a kvantitatívne údaje týkajúce sa anagrafických údajov o príjemcovi zdravotnej starostlivosti, poskytovať podporu pri vypĺňaní dotazníka o súčasnej a minulej histórii a zaznamenávať merania/testy, ktoré vykonal lekár.

URI – koncept