Skip to main content

Show filters

Hide filters

plánovať výrobné procesy

Description

Description

Určiť a naplánovať kroky výroby a montáže. Plánovať potreby pracovných síl a zariadení a zohľadniť ergonomické aspekty.

Vzťahy

URI – koncept