Skip to main content

Show filters

Hide filters

preukazovať medzikultúrne povedomie

Description

Description

Preukázať citlivosť ku kultúrnym rozdielom prijatím opatrení, ktoré uľahčujú pozitívnu interakciu medzi medzinárodnými organizáciami, skupinami alebo jednotlivcami rôznych kultúr, a podporovať integráciu do komunity.

Vzťahy

URI – koncept