Skip to main content

Show filters

Hide filters

dohliadať na kvalitu systémov IKT

Description

Description

Zabezpečiť správne operácie, ktoré v plnej miere spĺňajú osobitné potreby a výsledky, pokiaľ ide o rozvoj, integráciu, bezpečnosť a celkové riadenie IKT systémov.

URI – koncept