Skip to main content

Show filters

Hide filters

aerodynamika

Description

Description

Vedecká oblasť, ktorá sa zaoberá spôsobom interakcie plynov s pohybujúcimi sa telesami. Keďže sa zvyčajne stretávame s atmosférickým vzduchom, aerodynamika sa týka v prvom rade síl ťahu a zdvihu, ktoré sú spôsobené pohybom vzduchu cez pevné telesá a okolo nich.

URI – koncept