Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať príjemcom zdravotnej starostlivosti informácie potrebné na informovaný súhlas

Description

Description

Zabezpečiť, aby boli pacienti/klienti plne informovaní o rizikách a výhodách navrhovaného ošetrenia, aby mohli udeliť informovaný súhlas, a zapojiť pacientov/klientov do procesu ich starostlivosti a liečby.

Vzťahy

URI – koncept