Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovať odbornú prípravu v oblasti rozvoja a riadenia udržateľného cestovného ruchu

Description

Description

Zabezpečovať odbornú prípravu a budovanie kapacít pre personál, ktorý pracuje v cestovnom ruchu, aby bol informovaný o najlepších postupoch pri rozvoji a riadení turistických destinácií a balíkov, ktorými sa zaručuje minimálny vplyv na životné prostredie a miestne komunity a prísna ochrana chránených oblastí a živočíšnych a rastlinných druhov.

URI – koncept