Skip to main content

Show filters

Hide filters

modelovanie orientované na služby

Description

Description

Princípy a základy modelovania orientovaného na služby pre podnikové a softvérové systémy, ktoré umožňujú návrh a špecifikáciu podnikových systémov orientovaných na služby v rámci rôznych štýlov architektúry, napríklad podnikovej architektúry a aplikačnej architektúry.

Alternatívne označenie

modelovanie s orientáciou na služby

SaaS

programované vybavenie zamerané na služby

modely orientované na služby

modelovanie orientované na službu

modely služieb

softvér ako služba

URI – koncept