Skip to main content

Show filters

Hide filters

použiť strojové učenie

Description

Description

Používať techniky a algoritmy, ktoré dokážu extrahovať znalosti z údajov, učiť sa z nich a vytvárať predpovede, ktoré sa majú použiť na optimalizáciu programu, úpravu aplikácie, rozpoznávanie vzorcov, filtrovanie, vyhľadávače a počítačové videnie.

Vzťahy

URI – koncept