Skip to main content

Show filters

Hide filters

energetická efektívnosť

Description

Description

Oblasť zameraná na informácie o znižovaní využívania energie. Zahŕňa výpočet spotreby energie, poskytovanie osvedčení a podporných opatrení, úsporu energie znížením dopytu, podporu efektívneho využívania fosílnych palív a podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Vzťahy

URI – koncept