Skip to main content

Show filters

Hide filters

spravovať bezpečnostné vybavenie

Description

Description

Oversee and conduct inventory of security tools and equipment.

Alternatívne označenie

starať sa o bezpečnostné pomôcky

dohliadať na bezpečnostné zariadenia

dozerať na bezpečnostné nástroje

koordinovať bezpečnostnú zostavu

URI – koncept