Skip to main content

Show filters

Hide filters

podporovať politiky zamestnanosti

Description

Description

Podporovať rozvoj a vykonávanie politík zameraných na zlepšenie pracovných noriem a zníženie miery nezamestnanosti s cieľom získať štátnu a verejnú podporu.

URI – koncept