Skip to main content

Show filters

Hide filters

procesy výroby škrobu

Description

Description

Procesy výroby škrobu od čistenia po mletie, separátory, umývacie zariadenia, odstredivé separátory až k škrobu.

URI – koncept