Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať dôvernosť informácií

Description

Description

Dodržiavať súbor pravidiel, ktorými sa zavádza nezverejňovanie informácií s výnimkou inej oprávnenej osobe.

Vzťahy

URI – koncept