Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri tlačení

Description

Description

Uplatňovať zásady, politiky a inštitucionálne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri tlači. Ochrana jednotlivcov a iných pred nebezpečnosťami, akú sú chemické látky používané pri tlači, invazívne alergény, teplo a choroboplodné zárodky.

URI – koncept