Skip to main content

Show filters

Hide filters

dohliadať na kvalitu potravín

Description

Description

Oversee the quality and safety of food served to visitors and customers according to food standards.

Alternatívne označenie

dávať pozor na potravinovú bezpečnosť

zabezpečovať potravinovú kvalitu

dozerať na kvalitu potravín

kontrolovať kvalitu potravín

URI – koncept