Skip to main content

Show filters

Hide filters

fyzické a manuálne zručnosti a kompetencie

Description

Description

Zručnosti a kompetencie spojené s vykonávaním úloh a činností, ktoré vyžadujú manuálnu šikovnosť, obratnosť a/alebo telesnú silu. Prejavujú sa vykonávaním úloh a činností v náročnom alebo nebezpečnom prostredí, ktoré vyžadujú vytrvalosť alebo odolnosť. Tieto úlohy a činnosti sa môžu vykonávať ručne, iným priamym fyzickým pôsobením alebo s použitím vybavenia, nástrojov alebo technológií (ako IKT zariadení, strojov, remeselných alebo hudobných nástrojov), ktoré vyžadujú ovládanie, pohyb alebo silu.

URI – koncept

Status

obsolete