Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovať zmluvy na poskytovanie súvisiacej údržby pozemkov

Description

Description

Monitorovať a revidovať zmluvné služby v oblasti činností, ako sú kontrola škodcov a odstraňovanie snehu alebo odpadu, a dohliadať na prácu dodávateľov poskytujúcich takéto služby.

Vzťahy

URI – koncept