Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatniť znalosť ľudského správania

Description

Description

Uplatňovať zásady týkajúce sa správania skupín, trendov v spoločnosti a vplyvu spoločenskej dynamiky.

Vzťahy

URI – koncept