Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať štúdiu uskutočniteľnosti týkajúcu sa kombinovanej výroby tepla a elektriny

Description

Description

Hodnotiť a posúdiť potenciál kombinovanej výroby tepla a elektriny (KVET). Realizovať štandardizovanú štúdiu s cieľom určiť technické nároky, reguláciu a náklady. Vykonať odhad potrebnej elektrickej energie a potreby vykurovania, ako aj akumulácie tepla, ktoré sú potrebné na určenie možností kombinovanej výroby tepla a elektriny prostredníctvom zaťaženia a krivky trvania zaťaženia, a vykonať výskum na podporu rozhodovacieho procesu.

URI – koncept