Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypočuť si argumenty účastníkov sporu

Description

Description

Vypočuť si argumenty účastníkov sporu s cieľom objasniť nedorozumenia a nezrovnalosti medzi nimi.

Vzťahy

URI – koncept