Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať zváranie metódou TIG

Description

Description

Zvárať kovové obrobky dohromady zváraním volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu (TIG). V tomto procese oblúkového zvárania sa kovové obrobky zvárajú pomocou tepla vytvoreného medzi oblúkom elektrickej energie, ktorá sa pohybuje medzi netaviacou sa volfrámovou kovovou elektródou. Používať inertný plyn z argónu alebo hélia na odtienenie zvaru od atmosférickej kontaminácie.

URI – koncept