Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvoriť reklamu

Description

Description

Využiť vlastnú tvorivosť na prípravu reklám. Mať na pamäti požiadavky zákazníka, cieľové publikum, médiá a marketingové ciele.

URI – koncept