Skip to main content

Show filters

Hide filters

vykonať štúdiu uskutočniteľnosti v oblasti energie z bioplynu

Description

Description

Hodnotiť a posúdiť potenciál výroby bioplynu z odpadových materiálov. Realizovať štandardizovanú štúdiu na účely stanovenia celkových nákladov na vlastníctvo a výhody a nevýhody používania tohto typu energie a vykonať výskum na podporu rozhodovacieho procesu.

URI – koncept