Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovať produkčné plány

Description

Description

Vytvoriť časový rámec pre produkciu filmu, vysielaného programu alebo umeleckej produkcie. Rozhodnúť, ako dlho bude každá fáza trvať a aké sú jej požiadavky. Zohľadniť existujúce harmonogramy produkčného tímu a vytvoriť funkčný harmonogram. Informovať tím o harmonograme.

URI – koncept