Skip to main content

Show filters

Hide filters

opraviť vedenie

Description

Description

Nájsť poškodenia vodičov alebo káblov použitím špeciálneho zariadenia a opraviť tieto poškodenia v závislosti od typu vedenia.

Alternatívne označenie

opraviť elektrické a komunikačné káble

opravovať vedenia

opraviť vodiče

opraviť elektrické a komunikačné vedenie

opraviť elektroinštaláciu

URI – koncept