Skip to main content

Show filters

Hide filters

stanoviť potrebné ľudské zdroje

Description

Description

Určiť počet zamestnancov potrebných na realizáciu projektu a ich pridelenie v rámci tímu pre vytvorenie, výrobu, komunikáciu alebo administratívu.

URI – koncept