Skip to main content

Show filters

Hide filters

majetkové právo

Description

Description

Právne predpisy a zákony, ktorými sa upravujú všetky rôzne spôsoby nakladania s majetkom, ako sú druhy majetku, spôsob nakladania s majetkovými spormi a pravidlá týkajúce sa zmlúv o nehnuteľnostiach.

URI – koncept